A tervezés során a tervező arra törekszik, hogy a tulajdonos igényei, vágyai szerint, a telek fizikai adottságainak figyelembevételével megalkossa a kert elemei közötti egyensúlyt, és ez által egységes egészként jelenítse meg.

A tervdokumentáció a kivitelezési munkafolyamat elengedhetetlen eszköze. Egyedül a tervekre támaszkodva lehet pontos, precíz és professzionális kertépítést végezni, amely cégünk filozófiájának alapja. Alább röviden összefoglaltuk az egyes tervrajzok jellemzőit, tartalmát.

A tervezési folyamat összetettsége miatt az egyes fázisokat külön választottuk ezzel elősegítve az ügyfeleink igényeinek szélesebb körű kiszolgálását, nagyobb választási lehetőséget biztosítva nekik.  Cégünk elsősorban családi házak kertjeinek tervezésével foglalkozik.

Tervcsomagjaink összeállítása a sok éves tervezési és kivitelezési tapasztalatra támaszkodva a különböző megrendelői igények figyelembevételén alapszik. A különböző tervcsomagok egységei elsősorban a tervdokumentációk részletezettségét hivatottak bemutatni, az egyes blokkok összefüggenek egymással, egymásra épülnek.  A megbízás jellegéből adódóan előfordulhat, hogy az elkülönített tervcsomagok együttes alkalmazása jelenti a komplett tervdokumentációt, illetve, hogy egyes fázisrészek nem választhatóak külön. Ezt minden esetben a megrendelői kérésnek megfelelően ismertetjük.

Minden esetben az ügyfeleink megkeresése nyomán létrejövő első találkozás, megbeszélés, a leendő kerttulajdonosok igényeinek, vágyainak, elképzeléseinek megismerése, a kerthasználattal kapcsolatos intuíciók, elvárások felmérése, a kerttervezési és kertépítési szándék megismerése, átbeszélése a helyszínen, INGYENES, azonban a kiszállás az iroda és a kert között egyedi árazás alapján történik.

ALAPCSOMAG

Helyszínrajz

Kertépítészeti ötletterv

Növénykiültetési terv

Műszaki kiírás

Műleírás

KIEGÉSZÍTŐ TERVEK

Öntözőrendszer terve

Kerti lámpatest elhelyezési terv

Kitűzési terv

Fakivágási terv

Geodézia felmérés

Látványterv

Helyszínrajz – a kert felmérési rajza

Minden kerttervezés alapja a megfelelő felmérés, pontos helyszínrajz. Sok esetben már rendelkezésre áll digitális formátumban a telekről készült helyszínrajz, ebben az esetben ellenőriznünk kell a tényleges helyszíni állapotokat, hogy egyeznek-e a rajzon látható adatokkal.Amennyiben nincs ilyen, akkor hagyományos módszerekkel felmérjük a területet, minden lényeges adatot, adottságot jelölünk, és fotókat készítünk.  Amennyiben a tervezés megkívánja, részletes, pontos ún. geodéziai felmérés készítését, annak külön díjtétele van, további tervcsomagjainkban jelölve.

Kertépítészeti ötletterv, vázlatterv – a kert alapkonstrukciós terve

Ebben az alaprajzi (felülnézeti) tervben születik meg a megrendelő igényeihez leginkább alkalmazkodó kert alaprajzi elrendezésének ötlete, koncepciója. Itt fogalmazódik meg az utak, burkolatok, kerti építmények (pl. nyári konyha), objektumok (pl. díszkút), vizes elemek (pl. tó, patak), különböző funkciójú zöldfelületek (pl. gyep, növényágyások) elhelyezkedése a kertben.  Ez tartalmazza a leendő kert struktúráját, a meghatározott funkciókkal ellátott terek elhelyezését, a kert térbeli megfogalmazását. A terv megértését a jelmagyarázat és a feliratok is segítik, hogy a különböző rajzi elemek és szimbólumok értelmezhetőek legyenek.

A növények jellegére történik utalás a tervben, mint pl. lombhullató fa, alacsony örökzöld cserje. Az ötletterv nem tartalmaz konkrét meghatározást a betervezett kerti objektumokra vagy épített elemekre, de ha szakmailag szükségesnek látjuk, magyarázó céllal, hangulat-képeket szoktunk feltüntetni a tervrajzon, amik utalnak a tervezett elem jellegére, megjelenésére. Önmagában ez a terv nem alkalmas arra, hogy a kivitelezés megvalósítható legyen, ehhez további tervek és esetenként részlettervek szükségesek.

Növénykiültetési terv – a növények kiültetési terve

Olyan felülnézeti terv, amelya leendő kert minden egyes tervezett és esetlegesen meglévő növényeit meghatározza. Leírja a növények latin nevét, valamint ültetendő darabszámát és ültetési helyét. Az általunk használt szimbólumok mérethelyesek, azaz a növényegyedek várható, kifejlett méretét, kiterjedését tükrözik. Színükkel utalni szoktunk az adott növény virág-, vagy levél színére. A tervben kiemelt hangsúlyt fektetünk a kertben alkalmazandó növények környezeti igényeire, esztétikai megjelenésére, vegetációs időszakára.

Műleírás – a kertépítészeti ötletterv szöveges ismertetése

Ebben a szöveges részben rövid leírás található az alaprajzi ötlettervről. Megfogalmazza a tulajdonos összhangját a kerttel, a kert filozófiáját, a tervezési koncepciót. Ismerteti az egyes funkcionális egységek kialakításának, elhelyezésének okait, rendszerét. A kertben elhelyezett műszaki és egyéb egységek anyaghasználatára és elvi működésére ad javaslatot. Összhangban van a műszaki kiírás tartalmával, annak kiegészítője.

Műszaki kiírás – a kertépítés műszaki felépítése

A kertépítészeti, növénykiültetési terv és az egyéb részlettervek, műszaki tervek alapján készített műszaki kiírás. Lépésről lépésre felsorolja a tervezett munkafolyamatokat, valamint az ezekhez tartozó mennyiségi adatokat. Tükrözi a kivitelezési munkafolyamatok időrendiségét, logikai sorrendjét.

Öntözőrendszer terve

Részletes felülnézeti tervet ad a kert öntözőrendszerének kialakítására, a különféle típusú rendszerek összhangjára. Jelöli a különböző öntözési zónák térbeli elhelyezkedését, vízfogyasztását, a csőhálózat, a szelepdobozok és a szórófejek helyeit, valamint utóbbiak típusát és öntözési sugarát.Az általunk tervezett automata öntözőrendszerek TORO termékeket tartalmaznak. A terven az egyes öntözési zónákat különböző színek alkalmazásával különítjük el egymástól.

Kerti lámpatest elhelyezési terv – a kerti világítás részletes terve

A kertben alkalmazandó különféle világítótestek pontos helyét, a kert struktúrájában való elhelyezkedését jelöli ki, határozza meg felülnézetben. Ötletet ad a lámpatestek funkcionalitására, típusára, de annak műszaki paramétereit, fogyasztását és a kábelek helyét és típusát nem határozza meg, így komplett kivitelezéshez nem alkalmas.

Kitűzési terv – a kertben elhelyezett tárgyak helyének pontos meghatározásához készült terv

A betervezett kerti objektumok, kritikus pontok, tereptárgyak helyének ábrázolása geometriai módszerek felhasználásával. A készített terv csak a kertépítés során felmerülő épített elemek, mint pl. szegélyek, támfalak, burkolatok kialakításának méretezésére, és a kivitelezés során történő pontos helymeghatározására szolgál. Engedélyköteles tervek és objektumok építése során nem használható fel, ilyen esetben további szakágak bevonása szükséges (geodéta, földmérő, statikus).

Fakivágási terv – a kivágásra szánt fás növényzet terve

A meglévő növényállomány felmérése után a koncepcióval összhangban meghatározásra kerül, hogy melyek azok a növények, amik elhelyezkedésük, tulajdonságaik és eszmei értékük alapján megtartásra vagy kivágásra szánunk. A terv jelöli és megnevezi azokat a növényeket, amelyek kivágásra, vagy esetlegesen átültetésre kerülnek.

Geodézia felmérés – a kert szintmagasságainak műszeres méréssel való felmérése

A meglévő helyszín szintezőműszerrel való pontos felmérése. A felmérés kiterjed aterep szabályos négyzet alakú raszter hálózatban felmért pontjainak, egyéb kritikus pontjainak, tereptárgyaknak, esetleg épített elemeknek vagy növényeknek helymeghatározására, valamintezen felmért elemek egymáshoz való magasságkülönbségének ábrázolására, geometriai módszerek felhasználásával. A felülnézeti tervlaponszerepelnek a felmért magassági adatok, valamint esetlegesen a meglévő épített elemek, illetve növényegyedek. Ez a felmérés csak a kertépítés során felmerülő kerti objektumok, architektúrák kialakításának tervezésére, méretezésére szolgál. Engedélyköteles tervek és objektumok építése során nem használható fel, ilyen esetben további szakágak bevonása szükséges (geodéta, földmérő, statikus).

Látványterv – a kert egy részletének 3d-s látványterve

A kertépítészeti vázlatterv alapján 3D-s, számítógépes látványtervet tudunk készíteni, amely képek és animáció formájában, több nézőpontból mutatja be a leendő kertet, a már beállt, néhány éves állapotában. A néhány perces animációs film során virtuális sétát tehetünk a tervezett kertben. Ez nagyban megkönnyíti a felülnézeti terv struktúrájának értelmezését, a növények, épített és egyéb kerti elemek megjelenését, egymáshoz való viszonyát és arányait.